Ruenmai Spa Traning Center, เรือนไม้สปา, เรียนนวดไทย, โรงเรียนสอนนวด สปา, โรงเรียนสอนทำสปา, นวดแผนไทย เรียนที่ไหน, เรียนนวดแผนไทย, หลักสูตรนวดแผนไทย, หาที่เรียนนวดแผนไทย, Thai Massage Learning Center, สอนนวดน้ำมัน, นวดอโรมา
Switch to Thai LanguageSwitch to English Language
HOTLINE : 089-214-1118
 
   |    แจ้งการชำระเงิน    |    ประกาศนียบัตร    |    รู้จักครูของเรา    |    สถานที่ตั้งและแผนที่    |    ติดต่อเรา
 

 

สอนอย่างมืออาชีพ จบอย่างมีคุณภาพ


ประวัติ ครูกิตต์รวี อัครกมลฐิติโชติ (ครูฝน)


  • นวดแผนไทย 201 ชม จากโรงเรียนฝึกอาชีพดินแดง 2 กรุงเทพ เมื่อวันที่ 23 สค 2547
  • ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประเภทนวดแผนไทยระดับ 1 เมื่อวันที่ 3 สค 2547
  • นวดฝ่าเท้า 60 ชม จาก โรงเรียนฝึกอาชีพดินแดง 2 กรุงเทพ เมื่อวันที่ 6 กพ 2548
  • สำเร็จการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูด้านวิชาการ และภาษาต่างประเทศแก่หมอนวดไทย (หลักสูตรภาษาจีน) ของสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 4 พค 2548
  • สำเร็จหลักสูตร ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน วันที่ 16 สค 2554
  • ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ พนักงานนวดไทย ระดับ 2 เมื่อวันที่ 10 มีค 2555
  • ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) ระดับ 1 เมื่อวันที่ 17 พค 2555

    ประวัติการทำงาน

  • Relax spa ตั้งแต่ปี 2548-2549
  • Bangkok massage Malaysia ปี 2550-2551
  • Golden spa ประเทศ Egypt ปี 2553-2554
  • วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร นวดแผนไทย นวดเท้า ไทย สปา ที่ศูนย์ฝึกวิชาชีพดินแดง ปี 2556
  • วิทยากรที่ศูนย์อบรมเรือนไม้สปk ในหลักสูตร นวดแผนไทยประคบ นวดเท้า สปาเท้า นวดอโรมา สวิดิช สปาตัว นวดหน้า นวดน้ำมันหินร้อน นวดไทยประยุกต์ นวดไทยแก้อาการ นวดดูแลสตรีหลังคลอด ปี 2556 ถึงปัจจุบัน

............................................................................................................................................................................................

ประวัติ ครู อภิมดา วิทิตกพัทธ์ (ครูหมวย)


-         นวดแผนไทย 90 ชม. จากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง2)

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554

-         นวดฝ่าเท้า 60 ชม. จากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง2) 

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554

-         นวดแผนไทย 150 ชม. จากสมาคมแพทย์แผนไทยศูนย์ฝึกอาชีพ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555

-         นวดกดจุดสะท้อนเท้า 60 ชม. จากสมาคมแพทย์แผนไทยศูนย์ฝึกอาชีพ       ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี                        

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

-         นวดแผนไทย 160 ชม. จากศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(บางพลัด)             เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2556

-         นวดไทยสปา 150  จากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง1)

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556

-         นวดแผนไทย 200 ชม. จากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง1)         เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557

-         ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพนวดแผนไทย ระดับ 1 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

-         ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพนวดแผนไทย ระดับ 2เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

-         ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 เมื่อวันที่ 18 พฤษจิกายน 2557

-         ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 2 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559

-         ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (สุคนธบำบัด) ระดับ 1 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

-         ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) ระดับ 1 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555

-         ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (สุคนธบำบัด) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

-         ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน สาขาวิทยากรครูวิชาชีพสุขภาพองค์รวม เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557

-         ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน สาขาเทคนิคการเคลื่อนไหวขั้นสูงสำหรับวิทยากร สปาตะวันตก (หัตถบำบัด)

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

-         ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน สาขาเทคนิคการสอนงาน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559

-         ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน สาขาการเป็นวิทยากรมืออาชีพ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559


............................................................................................................................................................................................

โรงเรียนสอนนวดเรือนไม้สปา ภายใต้การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข

(ใบประกาศสามารถนำไปขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการกับกระทรวงสาธารณสุขได้ตามกฏหมาย)

ศูนย์ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานภาคเอกชน ได้รับอนุมัติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี

   Address :  333/2 ซอยเพนียดช้าง ถ.พัทยากลาง อ.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150.
   Tel : 089-214-1118 , 084-091-9511  
   Email: info@Ruenmai.com    Map: Our Map ]       
   Facebook Inbox :  ruenmaispa

   Line id : ruenmaischool  

 

 

ค้นหารอบเรียน

หลักสูตร
 

ทำไมต้องเลือกเรา
  • ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษา
  • เป็นศูนย์ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน ภายใต้สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้มาตราฐานตามเกณฑ์
  • สอนโดยครูมืออาชีพที่รู้จริง
  • ฝึกซ้อมนวดและเรียนจริงทุกขั้นตอน จบแล้วนวดได้จริงๆ
  • ได้รับใบประกาศทั้งไทยและอังกฤษ

Contact US

LINE QR-Code
LINE ID : ruenmaischool

© 2007-2008 Ruenmai.com All Right Reserved.   |   Web Development by ST Computer Engineering
Ruenmai Massage School  Tel. 084-091-9511    Facebook Inbox :  ruenmaispa    Email: info@ruenmai.com